Duurzaamheid

Het afgelopen decennium is met name geïnvesteerd in de modernisering van het bedrijf om een goede fundering voor de toekomst te bouwen, zowel op organisatorisch als op teelt technisch vlak. Om ook in de toekomst te kunnen concurreren met andere witloftelers en tuinbouwproducten in het algemeen, blijft optimalisatie van het productieproces een item met hoge prioriteit. 

De afgelopen jaren is er sprake van een klimaatverandering. In verband met de steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden, met name pieken in temperatuur naar boven, worden sturingsmogelijkheden in het trekproces steeds belangrijker.

Daarnaast hecht Nature’s Gold veel waarde aan Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het mag dan ook gezegd worden, dat witloftelers een van de eerste Vertical Farmers op deze planeet waren. Het streven naar optimalisatie en innovatie blijft, maar moet tevens duurzaam zijn. Daarom streeft Nature’s Gold naar de balans tussen People (de mens), Planet (het milieu), Profit (rendement).

De productie en verpakking van het witlof vind plaats onder strenge kwaliteitseisen. Nature’s Gold is onder andere Global Gap, Grasp en Vegaplan gecertificeerd. Om in te spelen op de toenemende behoefte aan inzichtelijkheid en veiligheid, wordt procescontrole in alle schakels van de keten steeds belangrijker. Voedselveiligheidssystemen als Global Gap en Vegaplan verhogen de traceerbaarheid en zorgen dat de kans op een incident minimaal is.

Nature’s Gold teelt maximaal biologisch, dit houdt in dat alleen in noodzakelijke gevallen minimaal gecorrigeerd wordt met behulp van gewasbeschermingsmiddelen. Organische meststoffen worden op dit bedrijf niet gebruikt. Er wordt al jaren nauw samengewerkt met een teeltbegeleider, om de hoeveelheid kunstmest die nodig is te beperken. Jaarlijks worden standaard alle wortelpartijen geanalyseerd. Hierdoor is van elke partij exact bekend welke voedingselementen in de wortels aanwezig zijn. Vervolgens wordt, mede op basis van de analyses, bekeken in welke periode een partij het beste getrokken kan worden. Ook de teeltwijze die wij gebruiken, het zogenoemde Vertical Farming, zorgt ervoor dat we een minimale hoeveelheid aan gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben om, indien nodig, te corrigeren. Vertical Farming, in combinatie met het continue recycleren van water, zorgt voor tevens voor een minimaal gebruik van meststoffen.

Eind 2019 zijn op de locatie Zundert 1.040 zonnepanelen geïnstalleerd. Hiermee kan jaarlijks 290.000 kWh aan elektricteit worden opgewekt voor eigen gebruik. Dit betekend een CO2-reductie van 220 ton per jaar.

Arbeidsomstandigheden en veiligheid zijn de basis voor een gezonde en goed presterende organisatie. Door veiligheid en arbeidsomstandigheden goed te borgen ontstaat zekerheid. Dat betekent minder verzuim en ongevallen en een goede werksfeer. Prettig voor ons, onze medewerkers en onze afnemers.

Ons zakelijk succes hangt af van het leveren van producten en service van hoge kwaliteit aan onze klanten. Om deze reden richt de onderneming zich niet alleen op de productie van binnenuit, maar kijkt zij continue naar de markt om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen.

Certificeringen

“Nature’s Gold is onder andere Global Gap, Grasp en Vegaplan gecertificeerd.”